طراحی و پیاده سازی معماری و پایشگر سازمانی

  1. خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی
    برای طراحی داشبورد های اطلاعاتی این سول مطرح است که از کجا شروع کنیم ؟ داشبورد ها بر چه مبنی  میبایست طراحی شوند ؟
    بهترین روش طراحی داشبورد اطلاعاتی طراحی داشبورد ها با توجه به نقشه برنامه ریزی استراتژی سازمان است .
    مدیران به دنبال محقق شدن اهداف و راهبرد های سازمان خود هستند، این  راهبرد ها خود از شاخص های کلیدی عملکردی  KPI تشکیل شده اند و برای بررسی تحقق استراتژی های سازمان باید شاخص ها محقق شوند و نسبت عملکرد به برنامه شاخص ها نشان دهنده درصد تحقق شاخص هاست .
    پس اگر مدیران بتوانند شاخص های کلیدی سازمان خود را بصورت داشبورد های اطلاعاتی وتحلیلی رصد کنند تمام گلوگاه ها و کاستی ها و نقاط قوت سازمان خود را شناسایی می کنند و می توانند با عملیات DRILL DOWN  تا عمق اطلاعات شاخص ها پایین بروند و با سوال و جواب از داشبورد اطلاعاتی به دانش بالایی از اطلاعات خام سازمان دست پیدا کنند  . (سیستم پشتیبانی تصمیم مدیران DSS  )

مراحل کار :
شناخت سازمان و فرایند های کلیدی
تکمیل فرم استاندارد شناسنامه قلم و شاخص اطلاعاتی (به ازای هر شاخص یا قلم آماری  ( KRI  -KPI  – PI  – Measure)
شناسایی و بررسی اطلاعات شاخص ها (DataBase Study)
واکشی اطلاعات از منابع داده شاخص ها (OLTP) به  استیج  (STAGE AREA Data Gathering )
طراحی انباره داده (DWH Designing) [Mart -Dimension – Fact]
بررسی نوع واکشی اطلاعات (  Historically LOAD ,   FULL LOAD  , Incremental LOAD )
پالایش اطلاعات و انتقال اطلاعات در زمان بندی مشخص از استیج به انباره داده  (   STAGE AREA   —- ETL —->   DataWareHouse)
طراحی داشبورد های مدیریتی روی کاغذ توسط مدیران به ازای هر شاخص (Sketch )
شناسایی سطوح دسترسی کاربران و محرمانگی اطلاعات
طراحی داشبورد های اطلاعاتی
دسته بندی داشبورد ها و گزارشات و برقراری لینک بین داشبورد ها
تست و صحت سنجی اطلاعات
تحویل و پشتیبانی